Inställning är allt

Mitt motto lyder "Inställning är allt". Det finns ingenting som är så avgörande som vår personliga inställning anser jag. En människas hela tillvaro präglas av hennes egen inställning till olika situationer i livet. Det finns ett nära samband mellan psykiska och fysiska faktorer. En person som ofta grämer sig drabbas lättare av ohälsa än den som har lärt sig att med tacksamhet acceptera tillvaron som den är.


När det kommer till kritan så är vår glädje helt och hållet beroende av vår inställning. Värdet av musik vi hör, av något vackert vi ser, av människor vi umgås med, av arbete vi utför beror på vår inställning. Att lära sig acceptera livet som det är med glädje innebär att du inte sörjer vad du förlorat utan gör det bästa möjliga av det du har.


Nyare inlägg
RSS 2.0