Employer Branding

Helgen bjöd på tjejfest hemma i Gävle, så det blev en återträff med gamla gänget. Nu tänkte jag gå igenom ett axplock av vad jag fick lära mig i onsdags, på personalvetardagen. Jag börjar med Employer branding, se nedan.


Here we are. Tjejfestbrudarna

Case

Jag är nyss hemkommen från casekvällen och tänkte nu redogöra för tillvägagångssättet och tankarna bakom det case som vi deltog i ikväll.


Information från Academic search om vad som händer sen.

Casets upplägg
Vi var en grupp om åtta deltagare. En person ledde det hela. Det fanns fyra observatörer på plats som vi inte skulle bry oss om att de satt där. Själva caset var uppdelat i tre delar.

1. Var och en skulle berätta om sig själv, nåt vi brinner för eller sälja in en sak (valfritt) under 45 sekunder. 2. Två frågeställninger lästes upp: "Anta att det finns ett glastak för personer med annan etnisk bakgrund att nå chefspositioner, nämn tre anledningar som kan förklara detta." samt "Förutsatt att det ser ut såhär, ange tre möjliga förslag på vad man kan göra åt det.". Uppgiften var att först enskilt i 5 minuter fundera och anteckna svaret på frågorna, sedan i grupp diskutera frågeställningarna under 15 minuter. Vi skulle också bestämma två personer som fick i uppgift att presentera det vi enats om. 3. Vi fick två frågor, en i taget, där vi tillsammans i gruppen skulle diskutera fram en möjlig lösning, en uppskattning. Frågorna löd: "Hur många frisörer finns det i Stockholms innerstad?" och "Hur mycket vägde Titanic?".

Anledningen till upplägget är inte att se vilket svar vi kommer fram till eller att kolla till exempel hur analytiska vi är utan att se hur vi som individer beter oss, och hur vi samspelar med andra. Hur vi samarbetar, lyssnar, lägger fram en egen åsikt och bemöter andras. Sedan beror det på vilken typ av funktion och vilken roll personen skall ha, som företaget söker. De kan antingen leta efter någon som tar mycket plats, eller också någon som är lugnare i sin framtoning. Det kan skilja sig åt från fall till fall. Som vanligt är det det gamla hederliga rådet att vara sig själv som gäller.

Case som ni kommer att delta i i framtiden kan såklart vara annorlunda, men grundtanken är troligtvis densamma. Så ..... var dig själv .........tänk positivt............ ha kul.

Dagens personalvetardag

Dagen har fungerat som en otrolig inspirationskälla. Det blev två föreläsningar om Employer branding, en workshop (som inte var fullt lika entusiasmerande; "arbetsgivarens ansvar under sjuk- och rehabiliteringsprocessen") samt en avslutande dragning av arbetsrättsgurun Tommy Iseskog om den nya diskrimineringslagen och dess innebörd för personalfrågor i dagens organisation.


Sofia Brax, HR-chef på modeföretaget Lindex, höll ett föredrag glad och käck

I vanlig ordning fick man chans till mingel bland utställarna i mässan. Jag deltog i två tävlingar med chans att vinna en iPod. Kommer berätta mer om Employer Branding och de nya diskrimineringslagarna senare för nu ska jag helt gå upp i begreppet mångfald. Case väntar under morgondagen. Yihaa.


Uppladdning

Ikväll blev det middag ute med en god vän. Jag laddar som bäst inför de två kommande dagarna - imorgon nalkas mässa med utställare och föreläsningar på personalvetardagen. På torsdag blir det case-kväll. Jag gick nämligen vidare i Diversity Challenge-tävlingen och kommer tillsammans med flera andra få svettas över ett specialframtaget case. Känner mig en smula stressad över detta, men det gäller att försöka ha roligt och vara sig själv, eller hur?


Hamburgertallrik och oxfilépasta med höstsvamp, och en varsin öl på det!

Mångfald för mig

Då var mitt bidrag till Diversity Challenge 09 inskickat. Det är en tävling där man har chans att vinna en praktikplats på ett större företag. Syftet med tävlingen är att medverka till att öka kunskapen om mångfald.  I ansökan skulle man besvara frågan "Hur kan min mångkulturella erfarenhet gynna min framtida arbetsgivare?". Jag arbetar bäst under tidspress och (det ska gudarna ska veta), det blev tidspress. Min slutkläm blev i alla fall denna:

"Mångfald för mig är att förstå och respektera att människor har lika värde oavsett varifrån man kommer eller vilken sexuell läggning eller ålder eller vilket kön man har. Eftersom jag har vänner från större delen av världen, har jag förstått att vi i grund och botten är mer lika än olika - vi alla har mål med våra liv, vi önskar god hälsa och ett lyckligt liv. Språkkunskaper och kunskaper om olika kulturer och religioner är en oerhörd tillgång anser jag. Genom denna kunskap ökar vi förståelsen för varandra, vilket påverkar ledningens strategi och de normer som råder i det dagliga arbetet. De hinder som gör att människor hamnar utanför undanröjs, och vi kan ta tillvara varje individs bidrag till organisationen."RSS 2.0