Kundnytta

I fredags när vi summerade kursen i projektkunskap talade vi om kundnyttan, dvs värdet för kunden. Som HR-konsult kan man bli anlitad att utföra projekt. Varför ska kunden välja att anlita oss till ett visst uppdrag? Hur ska vi få uppdraget, vilka är säljargumenten? Till att börja med kan man hjälpa kunden att kartlägga sitt behov genom en grundlig behovsanalys. Som vår lärare uttryckte det: Kunden vet inte alltid vad den behöver, kunden har alltid rätt att få den bästa lösningen utifrån sitt behov. De kan ha sett en liten del som behöver åtgärdas, men har inte hela bilden klar. Med en behovsanalys så kan de få det de behöver. Alltså: Ge kunden inte det den vill ha, ge kunden det den behöver!

Ett annat argument kan vara att kunden får en tidsvinst och kan använda sin tid till något annat. Om man åtar sig att utföra projektet till en rimlig peng så blir det till en win-winsituation. Vid offert är ett tips att stycka upp helheten i delar och sälja in en del i taget. När de väl bestämt sig för att köpa in del 1 kanske de kommer fram till att de även vill köpa del 2.

Projektarbete - planering och kommunikation är a och o


Projektgrupp mitt uppe i sitt arbete. Bild: Cinteros.se

Vi hade några intensiva veckor med ett eget projekt under september månad. Det var den sedan i våras pågående kursen i projektkunskap som nu mynnade ut i ett eget projektarbete. Vi arbetade ihop tre-fyra kamrater i klassen och tanken var förutom att lära oss något nytt i ett HR-relaterat ämne, att lära oss arbeta i projektform.

Innan arbetet satte igång utarbetade vi syfte och mål med projektet samt gjorde upp en tidsplanering, en intressentanalys och en riskanalys. Under projektets gång arbetade vi utefter detta så långt det gick och målet var att leverera en färdig produkt till beställaren på utsatt tid. Alla i klassen lyckades med detta och framförallt var det nyttigt för oss att se vilka vanliga risker och hinder som kan uppkomma. Dessa kan vi nu försöka undvika framöver. Vi insåg också vilken roll kommunikationen i gruppen spelar för ett lyckat projekt.

RSS 2.0