10 tips för att skapa framgångsrika team

Hur blir team framgångsrika? Vilka personlighetstyper behöver finnas med för att skapa ett framgångsrikt team? Följande tio tips gavs ut av Insight Lab i ett nyhetsbrev sommaren 2007 och handlar om hur man skapar team som maximerar gruppens resultat och utveckling.

1. Utse en coach för teamprocessen
Coachen börjar sitt arbete med att identifiera framgångsfaktorerna för just detta team – vad krävs för att detta team skall nå framgång? Dessa faktorer hjälper er senare att hitta rätt sorts medlemmar till teamet.

2. Skapa en heterogen sammansättning
Grupparbete blir som mest produktivt när det samlar människor med olika kompetens och personlighet. Dessa team arbetar genom att ständigt pröva varandras ståndpunkter och utvecklar därför förmågan att se ett och samma problem ifrån olika perspektiv.

3. Utveckla en meningsfull vision
Visionen bör tydliggöra det extraordinära och speciella med uppdraget. På så sätt inger den medlemmarna känslan av att vara utvalda. De bästa teamen är sällan de bäst avlönade – snarare drivs de av en önskan att göra en meningsfull insats. Ekonomiska belöningar förmår inte väcka teamets engagemang på samma sätt som vetskapen om att dess arbete uppmärksammas och upplevs som betydelsefullt.

4. Tydlig uppdragsgivare och mål
Ju tydligare uppdragsgivare och mål, desto lättare att samla gruppen. I de mest framgångsrika teamen kan varje gruppmedlem formulera en tydlig inriktning, som delas av de andra kring vad teamet skall uppnå. För att vinna medlemmarnas engagemang bör ledaren ta upp teamets målsättningar till diskussion. Var beredd att göra ändringar i visionen för att markera medlemmarnas inflytande på slutresultatet.

5. Ge teamet inflytande över nya rekryteringar
Inflytande över rekryteringar av nya medlemmar är en av de viktigaste faktorerna för teamets interna sammanhållning och kollektiva ansvarkänsla. Låt därför gruppen tydligt sätta sitt avtryck vid på den eventuella nyrekrytering av medlemmar som görs.

6. Tydliga konkurrenter
Grupper stimuleras bäst av stark tävlingsanda och behöver en synlig konkurrent för att nå sin fulla potential. Produktiva grupper känner ett personligt ansvar för att ”komma först i mål” – oavsett om det rör sig om produktutveckling eller kostnadsreduktion. Att utveckla team handlar därför om ständiga jämförelser: att regelbundet påminna medlemmarna om ”utmanarna”.

7. Pragmatism och drömmar hand i hand
Grupper blir som mest produktiva när de leds genom visioner snarare än genom detaljerade arbetsbeskrivningar. De bästa teamen leds oftast av ”pragmatiska drömmare”, det vill säga människor som förmår fokusera på de konkreta frågorna men samtidigt kan ”lyfta” diskussionen.

8. Uppmuntra starka lojalitetsband
När teamets medlemmar knyts samman av ömsesidiga lojalitetsband minskar risken för att enskilda individer lämnar företaget. Starka lojalitetsband inom teamet är ofta det mest effektiva sättet att behålla nyckelkompetens inom organisationen.

9. Utveckla innovativa incitament
Teamarbete behöver ofta stimuleras med kompensationssystem som belönar kollektiv prestation. Du kan stärka den interna sammanhållningen på två sätt, dels genom att knyta en del av lönen till teamets prestation, dels genom att ge medlemmarna kollektivt erkännande för uppnådda resultat.

10. Odla en stödjande och öppen kultur
Skapa en atmosfär där gruppmedlemmarna uppmuntrar varandra att identifiera och lösa problem. Odla en kultur där det är naturligt för gruppen att öppet diskutera vad de olika teammedlemmarna behöver bidra med i gruppens arbete och utveckling.

Bra personligheter att ta med i ett team

Logikern har en ”matematisk intelligens” och kan bryta ned komplexa problem i hanterliga uppgifter.

Administratören är noggrann och håller teamet på rätt kurs. Han eller hon organiserar arbetet och planerar dagordningen. Administratören balanserar de mer visionära medlemmarna med en nykter inriktning på sakproblem.

Visionären är fantasifull och ser till de stora sammanhangen, utan att bekymra sig om eventuella hinder på vägen.

”Do-ern” ser inte hinder i onödan och vill snabbt skrida till verket för att åstadkomma resultat. Bryter lätt dödlägen går fram när andra tvekar.

Medlaren har stor social kompetens och kan skapa god stämning i ett krisläge eller medla vid interna motsättningar.

Tidigare tipslistor från InsightLab har handlat om kompetensutveckling och stresshantering.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0