En dag i skidspåret

foto0263 (MMS)

Soligt vid Danderyds golfbana


Stockholm SkyView - On Top of the Globe






Ja, det här är Stockholm!

Det sprack upp och var riktigt soligt när vi i SkyView-bubblan tog oss uppför världens största sfäriska byggnad - Globen. Vi beskådade den vackra utsikten över storstan och här är några av bilderna (tagna med systers systemkamera). Det verkade uppskattat, alla hade trevligt, och det kan rekommenderas att prova. Jag gav bort upplevelseturen i julklapp och fick idén till att åka när jag läste en kurs på Arenavägen för ganska exakt ett år sen. Då började turen för övrigt köras.

I dag är en ny vacker vinterdag, och en tur med skidorna står härnäst på schemat. Trevlig söndag!


En härlig upplevelse och riktigt kul.

Stockholm från ovan

Jag laddar som bäst för att åka och beskåda denna vackra huvudstad från ovan. Jag har gett bort en tur i Stockholm Globe SkyView till kära syster och hennes sambo och det ser ut att spricka upp lagom till vår tur 14:00.


Efter en disig förmiddag har det börjat spricka upp här norr om stan. Vi tog en lite senare avgång för att försäkra oss om att molntäckena hinner skingras också inne i stan.

Beautiful Business Award 2011

I går var det en inspirerande afton på Rival i Stockholm. Årets företagerska och årets tjänsteutvecklare skulle utses i den nationella tävlingen för kvinnliga företagare som anordnades för fjärde året i rad. Det bjöds på snittar, vin och praliner och stämningen var på topp med mingel i pauserna. Kvällen resulterade i massor av kunskap och inspiration, och med oss hem fick vi en goodiebag med bland annat Konsten att öka lönsamheten, en handbok i affärsutveckling för kvinnor som driver företag.

Se en webbfilm från finalen här och bilder nedan.


Med goodiebagen. PWC och driftig.nu stod som arrangörer av tävlingen.


Välbesökt event


I vimlet


Kvällens värdinna, Karin Klingenstierna, skötte sig utmärkt


Säkert (Annika Norlin) uppträdde med sina vackra låtar helt akustiskt


Massor av vin och choklad


Vinnaren tillkännages...


Det blev Catharina Tavakolinia som driver Kavat Vård


Alla tio nominerade företagarkvinnor med blommor och diplom

Du blir vad du tänker 2

Jag vill knyta an till inlägget om tankemonster. Vi är alla en konsekvens av våra samlade tankar och ansträngningar.

Tänker du tankar på det du vill uppnå så kommer hjärnan att hitta sätt för dig att nå dit, om du är beredd att anstränga dig. Tänker du tankar om misslyckanden så blir ditt sinne inställt på att misslyckas.

- Tänk inte på en svart hund! Och vips, så skapar hjärnan bilden av en svart hund.

Negationer funkar alltså inte. Tanken "Jag ska inte bli lat" gör dig fokuserad på latheten istället för det resultat du vill uppnå. Vi bör alltså tänka tankar på den situation vi vill åstadkomma.

Tänk tre eller fem år framåt i tiden. Då är vi en konsekvens av alla våra samlade tankar vi haft fram till den tidpunkten.

HR-akademiker med specialitet att lösa strategiska och operativa uppgifter


Ett gäng glada klasskamrater. Jag står fjärde från höger högst upp.

För drygt ett år sedan, i december 2009, examineras min klass som tillhörde den andra kullen studenter från utbildningen KY Påbyggnad för HR-akademiker

Från skolans hemsida vid tidpunkten för examinationen:

Efter sin akademiska HR-examen har studenterna under ett år nu praktiskt arbetat med tillämpningar, både i utbildningen och under 13 veckors praktik i arbetslivet.

Läs mer på skolans hemsida om vad branschens företrädare tycker, vad de olika kurserna innehåller, hur praktiken är upplagd etcetera. Utbildningen är utformad i samarbete med erfarna beslutsfattare och HR-ansvariga från arbetslivet, som även deltar som gästföreläsare.

Om fjorton dagar kommer några från klassen träffas för after work och det ska bli så spännade att höra vad alla gör nu.

Du blir vad du tänker

Dagens Metro behandlar fenomenet ”tankemonster”. Med det menas tankar som dyker upp automatiskt som säger att du inte duger. En bra liknelse är den om motståndarlagets hejarklack. Dina tankemonster, liksom supportrarna ropar Buuu! Du klarar det aldrig! Du är värdelös! Tankar poppar upp som säger att du inte är bra nog, inte smal nog, en dålig golfare, partner, förälder eller vad det nu kan vara. De allra flesta kan nog känna igen sig i det här. Jag har en del otroligt duktiga, ambitiösa tjejkompisar som själva har undrat ”när ska folk komma på att jag är en bluff?”.


ACT går ut på att acceptera automatiska, negativa tankar - och sedan släppa dem och gå vidare till nästa sinnesuttryck.

Kontentan är att det går att hantera tankemonstren och det gör man genom att acceptera tankarna. Eftersom tankarna kommer och går är det ingen idé att förtränga dem. Det är lika poänglöst att hålla dem kvar. Undvik dem inte utan acceptera dem och gå vidare. Metoden, som också är en terapiform, kallas ACT, acceptance and commitment therapy.

Tidigare försökte vi undvika våra tankar och trodde att vi på så sätt kunde kontrollera dem. Det fungerar inte, tankarna minskar inte, snarare tvärtom. Hjärnan producerar hela tiden en massa olika tankar. Lyssna på tankarna, ungefär som om du lyssnade på radio. Gör inte mer än så, svara inte på allt. Agera bara på de tankar som hjälper dig i rätt riktning i livet.

Jag märker att när jag fokuserar på det som är viktigt och på mina mål så blir det också lättare att acceptera de negativa tankarna och låta de passera. När de inte får samma utrymme blir det i sin tur enklare att lägga energi på det som jag tycker är kul och viktigt i livet. I coaching fick jag en gång rådet att "mata rätt hundar" och med det menas just att fokusera på det som är viktigt. Rådet i artikeln är att istället för att försöka bli av med tankemonstret, gör det som en värdefull golfare, partner, förälder skulle ägnat sig åt.

”Du kan inte få tyst på motståndarlagets hejarklack, eller få dem att försöka hjälpa dig. Men du kan fortsätta att försöka göra mål.”

Acceptera att du kanske inte är så ung eller smal som du skulle vilja vara. Men fokusera på det som gör att du känner dig ung och vital och smal. "Mata rätt hundar i livet" och bara kör.


Förtjusande vackert


Tårtor på den efterföljande bjudningen

I helgen var jag på dop som visade sig bli en överraskningsvigsel i samband med dopet. Mycket spännande. Och ljust, underbart förtjusande vackert. Lycka till M och T på er fortsatta färd tillsammans. Många lyckönskningar också till lille L som inte kunde få nog av sin nya pall och bilen med den roliga ratten. Men allra roligast var nog ändå presentpåsen och snörena.

10 tips för att skapa framgångsrika team

Hur blir team framgångsrika? Vilka personlighetstyper behöver finnas med för att skapa ett framgångsrikt team? Följande tio tips gavs ut av Insight Lab i ett nyhetsbrev sommaren 2007 och handlar om hur man skapar team som maximerar gruppens resultat och utveckling.

1. Utse en coach för teamprocessen
Coachen börjar sitt arbete med att identifiera framgångsfaktorerna för just detta team – vad krävs för att detta team skall nå framgång? Dessa faktorer hjälper er senare att hitta rätt sorts medlemmar till teamet.

2. Skapa en heterogen sammansättning
Grupparbete blir som mest produktivt när det samlar människor med olika kompetens och personlighet. Dessa team arbetar genom att ständigt pröva varandras ståndpunkter och utvecklar därför förmågan att se ett och samma problem ifrån olika perspektiv.

3. Utveckla en meningsfull vision
Visionen bör tydliggöra det extraordinära och speciella med uppdraget. På så sätt inger den medlemmarna känslan av att vara utvalda. De bästa teamen är sällan de bäst avlönade – snarare drivs de av en önskan att göra en meningsfull insats. Ekonomiska belöningar förmår inte väcka teamets engagemang på samma sätt som vetskapen om att dess arbete uppmärksammas och upplevs som betydelsefullt.

4. Tydlig uppdragsgivare och mål
Ju tydligare uppdragsgivare och mål, desto lättare att samla gruppen. I de mest framgångsrika teamen kan varje gruppmedlem formulera en tydlig inriktning, som delas av de andra kring vad teamet skall uppnå. För att vinna medlemmarnas engagemang bör ledaren ta upp teamets målsättningar till diskussion. Var beredd att göra ändringar i visionen för att markera medlemmarnas inflytande på slutresultatet.

5. Ge teamet inflytande över nya rekryteringar
Inflytande över rekryteringar av nya medlemmar är en av de viktigaste faktorerna för teamets interna sammanhållning och kollektiva ansvarkänsla. Låt därför gruppen tydligt sätta sitt avtryck vid på den eventuella nyrekrytering av medlemmar som görs.

6. Tydliga konkurrenter
Grupper stimuleras bäst av stark tävlingsanda och behöver en synlig konkurrent för att nå sin fulla potential. Produktiva grupper känner ett personligt ansvar för att ”komma först i mål” – oavsett om det rör sig om produktutveckling eller kostnadsreduktion. Att utveckla team handlar därför om ständiga jämförelser: att regelbundet påminna medlemmarna om ”utmanarna”.

7. Pragmatism och drömmar hand i hand
Grupper blir som mest produktiva när de leds genom visioner snarare än genom detaljerade arbetsbeskrivningar. De bästa teamen leds oftast av ”pragmatiska drömmare”, det vill säga människor som förmår fokusera på de konkreta frågorna men samtidigt kan ”lyfta” diskussionen.

8. Uppmuntra starka lojalitetsband
När teamets medlemmar knyts samman av ömsesidiga lojalitetsband minskar risken för att enskilda individer lämnar företaget. Starka lojalitetsband inom teamet är ofta det mest effektiva sättet att behålla nyckelkompetens inom organisationen.

9. Utveckla innovativa incitament
Teamarbete behöver ofta stimuleras med kompensationssystem som belönar kollektiv prestation. Du kan stärka den interna sammanhållningen på två sätt, dels genom att knyta en del av lönen till teamets prestation, dels genom att ge medlemmarna kollektivt erkännande för uppnådda resultat.

10. Odla en stödjande och öppen kultur
Skapa en atmosfär där gruppmedlemmarna uppmuntrar varandra att identifiera och lösa problem. Odla en kultur där det är naturligt för gruppen att öppet diskutera vad de olika teammedlemmarna behöver bidra med i gruppens arbete och utveckling.

Bra personligheter att ta med i ett team

Logikern har en ”matematisk intelligens” och kan bryta ned komplexa problem i hanterliga uppgifter.

Administratören är noggrann och håller teamet på rätt kurs. Han eller hon organiserar arbetet och planerar dagordningen. Administratören balanserar de mer visionära medlemmarna med en nykter inriktning på sakproblem.

Visionären är fantasifull och ser till de stora sammanhangen, utan att bekymra sig om eventuella hinder på vägen.

”Do-ern” ser inte hinder i onödan och vill snabbt skrida till verket för att åstadkomma resultat. Bryter lätt dödlägen går fram när andra tvekar.

Medlaren har stor social kompetens och kan skapa god stämning i ett krisläge eller medla vid interna motsättningar.

Tidigare tipslistor från InsightLab har handlat om kompetensutveckling och stresshantering.


Mitt 2010

Det är dags för den årliga sammanställningen. 2010 var året då jag fick mitt första HR-jobb, då jag på allvar fick praktisera mina HR-kunskaper från universitet och påbyggnadsutbildning. Jag fick erfarenhet av brett HR-arbete med allt från rekrytering, arbetsmiljö och rehabilitering till arbetsmarknadsdagar och Employer Branding. Det kunde inte ha blivit en bättre språngbräda ut i arbetslivet.

Under året fyllde jag också jämnt. "Dagen till ära" var det kungligt firande i stan.

Resten berättar jag i bilder.


Januari. En snöig vinter (precis som nuvarande). Pulkabacken utanför fönstret.


Februari. På hotell och arbetsmarknadsdag i Lund.


Mars. Middag och Dr Alban-underhållning efter Stockholms universitets arbetsmarknadsdag.


Dr Alban körde klassikerna Hello Africa och This Time I'm Free.


April. Påsk och utrensning. Här är mormors alla broscher. Riktiga små skatter som vi behöll många av.


Maj. Kanottur en varm och solig vårdag.


19 juni. Jämnt (och kungligt) firande.


Festligheter efteråt på stan.


Första helgen i juli. Ville bara gömma mig i vassen...


Juli. I Tylösand vågade jag visa hud igen. Här stillar jag hungern med en burgare.


Juli. Underbara kroatienresan.


Augusti. Usain Bolt var DJ en kväll på Solidaritet.


Kvällspressen tog upp det dan efter.


Augusti. Stockholm Fashion Week, Merzedes-Benz var huvudsponsor och biltokig som jag är hade jag inte bangat på den här cab:en.


Augusti. Det var helkväll med Sofis Mode och MTV på Strandbryggan, Stockholm.


Kön full med modemedvetna tjejer.


September. Ostindiska servisen från rensningen såldes på Bukowski.


Sista september. Årets sista arbetsmarknadsdag.


Oktober. Muséebesök på Myntkabinettet.


November. Satte i hårförlängning.


December. Sista bilden är från skidåkningen i Ågesta.


Shopping på Götgatan


Jacka / Monki

Gårdagens trettondagsafton spenderades i Kista på Kistamässan (mer om det senare) och på kvällen blev det sedan shopping på Söder. Förutom tröja och tajts blev det en läcker fuskpälsjacka. Götgatsrundan landade en hel outfit, och jag är såå nöjd. Nu fattas bara projekt: rensa garderoben för att göra plats för det nya!


Leopardjacka / Monki


Dagens outfit. Tajts och tröja / Monki


Knappdetaljer på axlarna.

Ha nu en riktigt skön, "vanlig" helg!


Fashion



Nu är det en liten helg igen när det är dags för trettondagsafton. Sista veckan för Fashion på Fotografiska, gick jag för att se utställningen som har bedömts av ett antal insatta som en av de bästa utställningarna på temat mode som gjorts i världen. Fashion.. tastic!

Ur beskrivningen:

Det är modefotografiets innovationer och glamour som trollbinder oss. Vi lever och drömmer genom modellerna i bilderna. Och vi njuter av fantasierna i dess bildberättelser. Med detta som bakgrund är det berikande och spännande att se den stora variationsrikedomen hos modefotograferna i den här utställningen.

Chief Curator Michelle Marie Roy & Steffi Schulze, Gallery Manager, Camera Work 

Ha en skön helg!




Foto: Richard Avedon


Utställningen Fashion - modefotografi genom tiderna pågår t o m 9 januari


Nyårsfest med tv-/filmtema


Redo att bege oss iväg. Vilka var vi, kan ni gissa?

Det blev en härlig nyårstillställning med tema tv, vi träffade Ricardo "Rico" Tubbs i Miami Vice, Zorro, en Bonde söker fru-bonde, populära Maria Montazami från Svenska Hollywoodfruar med flera. Kvällen började med att vi fixade oss hemma hos L innan det bar av med taxi till Sveavägen där en stor buffé väntade liksom ett gäng festarglada, piffiga tv-personligheter. Lagom till tolvslaget snöade det ymnigt med stora snöflingor, det var nästan omöjligt att fota fyrverkerierna. Efter bubbel, nyårspussar och glädjehopp fortsatte vi kvällen inomhus på vardagsrummets dansgolv. Natten avrundades tillsammans med Stockholms egen, lilla granbock.

Stort, varmt tack till värdparet för en mycket trevlig fest!









Jag och min kompis, vi var ju Charlotte och Samantha i Sex and the City.

Gott Nytt År 2011


Färdigfixad och redo att gå på nyårsknytis

Hoppas att ni hade en underbar nyårsafton och att veckan har börjat bra, och det nya året. I morgon utlovas en bildspecial från nyårsaftonen med tv-tema.

Apropå gävlebocken som jag skrivit om tidigare, så röner den stor uppmärksamhet världen över där man slår vad om ifall den kommer brinna eller inte men när den nu klarade sig över nyår kommer den monteras ner del för del. Jag kan inte annat än att citera min kusin K här.

"Ned ska den, hursomhelst. Fast hellre fort och fräsigt än makligt och mesigt..."

God fortsättning på det nya året!

RSS 2.0