Bli lyckligare

Tydligen kan man lära sig att bli lyckligare. Det handlar till hälften om gener, till 10 procent om vilket jobb och hälsa man har, och resten, 40 procent, kan man alltså påverka med hjälp av den egna inställningen. Det mesta har att göra med tre nyckelbegrepp: vänlighet, tacksamhet och optimism. Lyckoforskaren Bengt Brülde utvecklar detta i ett tidigare inlägg.

Du blir vad du tänker 2

Jag vill knyta an till inlägget om tankemonster. Vi är alla en konsekvens av våra samlade tankar och ansträngningar.

Tänker du tankar på det du vill uppnå så kommer hjärnan att hitta sätt för dig att nå dit, om du är beredd att anstränga dig. Tänker du tankar om misslyckanden så blir ditt sinne inställt på att misslyckas.

- Tänk inte på en svart hund! Och vips, så skapar hjärnan bilden av en svart hund.

Negationer funkar alltså inte. Tanken "Jag ska inte bli lat" gör dig fokuserad på latheten istället för det resultat du vill uppnå. Vi bör alltså tänka tankar på den situation vi vill åstadkomma.

Tänk tre eller fem år framåt i tiden. Då är vi en konsekvens av alla våra samlade tankar vi haft fram till den tidpunkten.

Du blir vad du tänker

Dagens Metro behandlar fenomenet ”tankemonster”. Med det menas tankar som dyker upp automatiskt som säger att du inte duger. En bra liknelse är den om motståndarlagets hejarklack. Dina tankemonster, liksom supportrarna ropar Buuu! Du klarar det aldrig! Du är värdelös! Tankar poppar upp som säger att du inte är bra nog, inte smal nog, en dålig golfare, partner, förälder eller vad det nu kan vara. De allra flesta kan nog känna igen sig i det här. Jag har en del otroligt duktiga, ambitiösa tjejkompisar som själva har undrat ”när ska folk komma på att jag är en bluff?”.


ACT går ut på att acceptera automatiska, negativa tankar - och sedan släppa dem och gå vidare till nästa sinnesuttryck.

Kontentan är att det går att hantera tankemonstren och det gör man genom att acceptera tankarna. Eftersom tankarna kommer och går är det ingen idé att förtränga dem. Det är lika poänglöst att hålla dem kvar. Undvik dem inte utan acceptera dem och gå vidare. Metoden, som också är en terapiform, kallas ACT, acceptance and commitment therapy.

Tidigare försökte vi undvika våra tankar och trodde att vi på så sätt kunde kontrollera dem. Det fungerar inte, tankarna minskar inte, snarare tvärtom. Hjärnan producerar hela tiden en massa olika tankar. Lyssna på tankarna, ungefär som om du lyssnade på radio. Gör inte mer än så, svara inte på allt. Agera bara på de tankar som hjälper dig i rätt riktning i livet.

Jag märker att när jag fokuserar på det som är viktigt och på mina mål så blir det också lättare att acceptera de negativa tankarna och låta de passera. När de inte får samma utrymme blir det i sin tur enklare att lägga energi på det som jag tycker är kul och viktigt i livet. I coaching fick jag en gång rådet att "mata rätt hundar" och med det menas just att fokusera på det som är viktigt. Rådet i artikeln är att istället för att försöka bli av med tankemonstret, gör det som en värdefull golfare, partner, förälder skulle ägnat sig åt.

”Du kan inte få tyst på motståndarlagets hejarklack, eller få dem att försöka hjälpa dig. Men du kan fortsätta att försöka göra mål.”

Acceptera att du kanske inte är så ung eller smal som du skulle vilja vara. Men fokusera på det som gör att du känner dig ung och vital och smal. "Mata rätt hundar i livet" och bara kör.


The Keirsey Temperament Sorter®-II

Alla människor är olika och har olika behov och för att förstå andra bör man kunna förstå sig själv. Här kommer vi in på något som jag tycker är väldigt intressant. När vi väl känner oss själva, så kan vi förstå hur andra uppfattar oss. Och när vi vet hur andra fungerar så kan vi bete oss på ett sätt som andra förstår. Ett sätt att ta reda på hur du själv fungerar är att fylla i ett formulär i syfte att få ett resultat som beskriver den egna personligheten. Det finns en uppsjö av sådana instrument på marknaden och vissa är inriktade på mänskligt beteende generellt medan andra fokuserar på hur vi beter oss i arbetssitationer.

OPQ är ett exempel på ett yrkesrelaterat personlighetsformulär, DISC ett annat. Jag fick tips om ett formulär på engelska, som heter The Keirsey Temperament Sorter®-II (KTS®-II). Det består av 70 frågor och grundar sig på fyra grupper av mänskligt beteende, som var och en i sin tur är uppdelad i fyra undergrupper vilket gör att du kan bli en av 16 personlighetstyper. Prova testet online här. Formuläret finns på fem språk. Rapporten ges efteråt på engelska.10 tips för att undvika utbrändhet och ohälsa

När arbetstempot är högt och du har många deadlines så är det extra viktigt att stanna upp och reflektera kring din situation och hur du ska hantera pressen. Följande tio tips gavs ut av Insight Lab i ett nyhetsbrev sommaren 2007 och handlar om hur man undviker utbrändhet och annan ohälsa.

1. Glöm föreställningen om att lugna personer inte kan nå bra resultat
En anledning till att många av oss är så stressade, oroliga och konkurrenspräglade är att vi tror att vi annars inte kommer att nå våra mål. Sanningen är att det är precis tvärtom. Oroliga och frenetiska tankemönster tar mycket av vår energi, kreativitet och motivation som annars kunde ha lagts på produktiva aktiviteter.

2. Lova mindre
Ju mer du lovar andra, desto större press sätter du på dig själv. Risken ökar också att du inte lyckas motsvara de förväntningar du skapar hos mottagaren, oavsett om det rör sig om kollegor, kunder, vänner eller din familj. Ge istället dig själv mer utrymme genom att lova mindre. Genom att lova mindre kommer du oftare att överträffa andras förväntningar.

3. Undvik ”additionsstressen”
Via medier och reklam i alla upptänkliga sammanhang översköljs vi av bilden av hur det perfekta livet ska vara, men det enda som vi får ut av det är mindervärdeskomplex. Utgå i stället ifrån dig själv och dina egna förutsättningar, prioriteringar och mål. Försök att inte få dåligt samvete för att dina grannar eller arbetskamrater verkar hinna mycket mer än vad du gör. I de flesta fall känner de precis lika mycket av additionsstressen som du och sneglar på dig och tänker: ”Gud, vad mycket de hann göra under helgen. Vi som knappt hann diska, än mindre åka på den där utflykten.”

4. Se över dina prioriteringar varje vecka
De flesta människor trivs bäst med sitt arbete när de har städat upp bland, uppfyllt, klargjort och omförhandlat alla sina löften till sig själva och andra. Gör detta en gång i veckan istället för en gång om året.

5. Avsluta så mycket som möjligt direkt
Fatta beslut direkt om de dokument, offerter, och förslag som kommer i din väg. Tacka ja, säg nej eller släng. Denna ansats kommer att resultera i ett rent skrivbord och att du slipper grubbla över en massa småbeslut som ännu inte har fattats. Du kan vara betydligt mer radikal i vad du gör dig av med än vad du tror.

6. Var realist
Få saker är mer stressfyllda än att ta på sig för mycket och sedan inte kunna fullfölja. Var realistisk i din bedömning av hur mycket tid du har till förfogande och lär känna din kapacitet. Gör dina val utan skuldkänslor och inse att du inte kommer att kunna hinna med alla måsten i jobbet, familjen, fritiden och den egna tiden. Stressforskaren Tomas Danielsson uppmanar oss att vara realister. Om dottern gifter sig kanske den där utbyggnaden av sommarstugan får vänta.

7. Avsätt tid för rekreation, reflektion och planering
De flesta personer som är harmoniska i vardagen låter inte slumpen bestämma utan de tar kontroll över vardagen genom kontinuerlig planering. Stephen Covey pratar om att fokusera på det som är viktigt men inte bråttom och inte bara sådant som är viktigt och bråttom. Många har märkt att det bästa sättet är att ha en fast tid varje vecka som enbart ägnas åt planering och reflektion.

8. Samtala med andra
Det ger väldigt mycket och uppskattas säkerligen också om du orkar och vågar prata med andra om problemen med att få hela tillvaron att gå ihop. När du inser att du faktiskt inte är ensam om att brottas med problemen brukar de många gånger inte kännas lika oöverstigliga längre. Du får ett nytt och annorlunda perspektiv på tillvaron, vilket också kan ge dig fräscha och inspirerande infallsvinklar som kan hjälpa dig vidare i vardagen.

9 Hitta ditt sätt att koppla av
Försök att koppla av så ofta du har möjlighet. Det är din rättighet som människa. Vad som är avkoppling är individuellt. Många tycker att promenader i naturen är avkopplande, medan andra föredrar att gå på bio eller på teater. Vad du än gör är det viktigt att du gör det utan dåligt samvete, annars är det ingen riktig avkoppling.

10 Sätt en gräns mellan jobbet och ditt privatliv
De flesta yrken i dag baseras på tankeverksamhet, vilket medför att det kan vara problematiskt att släppa jobbet också i tanken när du går från arbetsplatsen. Du fortsätter att fundera på dina arbetsuppgifter när du sitter i bilen, på tunnelbanan eller bussen på väg hem. Även när du senare lagar mat eller pratar med dina barn eller din partner befinner sig tankarna fortfarande på jobbet. Skapa därför en ritual för att lämna jobbet bakom dig och som utgör en gräns mellan arbete och privatliv. En sådan ritual kan vara att stänga av din mobiltelefon och på det sättet markera att nu är arbetsdagen slut. En annan ritual kan vara att ringa hem för att bara ”kolla läget” innan du lämnar arbetet. Det gör att du redan tankemässigt är på väg hem.

En tidigare tipslista handlade om hur man kan utveckla medarbetares kompetens.


Mjuka värden leder till lycka


Solsken hjälper mig att må bra, som igår när det var så här vackert väder

Lyckoforskare har kommit fram till att så mycket som 50 procent av vår lycka är beroende av våra förfäder. Förutsättningen är att du bor i väst. Lyckoforskningen grundar sig nämligen på studier av befokningar i västvärlden som till majoriteten består av medelklass. När ett land uppnått en viss levnadsstandard leder inte materiella förbättringar till ökad lycka. På ett individuellt plan går brytgränsen vid 30 000 intjänade kronor i månaden. Pengar som tjänas utöver det genererar sällan någon större lycka.

50 procent av vår lyckokvot sitter i våra gener, tio procent beror på hur mycket vi tjänar, vad vi jobbar med och hur friska vi är. Resterande 40 procent är beroende av vad vi gör och hur vi tänker. Saker som kärlek och nära relationer får oss att må bra. Liksom en aktiv fritid. Mjuka värden alltså, som inte går att köpas för pengar.

Lyckoforskaren Bengt Brülde anser att om vi vänder vår uppmärksamhet mot andra upplever vi ökad lycka. Vi bör fråga oss själva "hur lever jag ett meningsfullt liv?". Genom att tillsammans med andra arbeta för en bättre värld, samtidigt som vi får använda och utnyttja våra förmågor, mår vi bättre. Ju mindre självcentrerade vi är, desto bättre är det för oss.

Alltså kan du välja att leva på ett sätt som gör dig glad!


Viljans makt


Gunde Svan höll ett inspirerande föredrag om målsättningar. Mål skall enligt Gunde vara tydliga, djärva, egna och mätbara. Bild: egen.

I veckan (27 april) var jag på en inspirationsföreläsning på Oscarsteatern anordnad av InsightLab - föredragshållare var Gunde Svan och temat Viljans makt. För att nå sina mål bör man ställa följande frågor:

1. Vilja: Hur mycket engagemang och motivation krävs det?
2. Planering: Hur många planer måste jag ha?
3. Enkelhet: Hur kan jag göra det så enkelt som möjligt, hur kan jag spara tid och pengar?
4. Tänka nytt: Hur kan jag komma med nyheterna, hänga med i utvecklingen? Bryta mönster? Gunde tog här exemplet med sin över två meter långa stav, som medförde omedelbar regeländring - man var tvungen att ha en stav i vardera hand och ingen stav fick vara längre än en kroppslängd. Snacka om att komma med något nytt och vara först! Slutligen var sista punkten
5 Detaljer: Hur ser jag till att satsa på detaljerna?

Gunde har själv, under sin skidkarriär, förstått värdet av medarbetarna så hans råd lyder också: se till att få med medarbetare runtomkring som är en fena på det man är mindre bra på för att få en bra helhet.

Om man upplever att resultaten låter vänta på sig har man två val, antingen

- Justera målsättningen eller
- Öka motivationen!

Fotnot. Jag saknade "Skynda, skynda" men fick istället flera gånger höra Gundes härliga version av överhuvudtaget - "I huvve tage".

OPQ som verktyg vid rekrytering

I förrgår genomförde jag en OPQ32i. Det är ett yrkesrelaterat personlighetsformulär som hjälper dig att beskriva dina personliga egenskaper och ditt yrkesmässiga beteende. (OPQ = Occupational Personality Questionnaire.) Vid besvarandet uppmanas man att tänka utifrån situationer i arbetslivet. Ett block kunde till exempel se ut som de fyra påståendena nedan. Då skulle jag välja det som minst motsvarar mig, respektive det som mest liknar mig.

Jag tar kommandot i en grupp
Jag oroar mig alltid inför viktiga händelser
Jag gillar förhandlingssituationer
Jag reflekterar över hur människor reagerar

Formuläret används som ett verktyg i rekryteringssammanhang, som en bit i pusslet att komma fram till om en person passar för en viss tjänst. Djupintervjuer, referenser, betyg och personlighetsformulär – allt detta sammantaget minskar osäkerhetsfaktorerna i en rekrytering. Det är inget test, det finns inga rätta eller felaktiga svar och det är ingen absolut vetenskap. Svar som sticker ut i OPQ:n och som också sticker ut i djupintervjun kan däremot rekryteraren stämma av med referenser. Det hjälper till att skapa en helhetsbild av kandidaten.

Feedback på en personlighetsprofil kan ge värdefull självinsikt. Jag fick feedback i går och resultaten stämde oväntat väl med hur jag uppfattar att jag typiskt sett beter mig, tänker och känner mig. De mätvärden som hamnar i mitten, på en skala mellan 1 och 10, visar var de allra flesta brukar hamna. När man går igenom resultaten relaterar man dessa till arbetssituationer samt styrkor och svagheter. Om man upplever att man skulle vilja vara på ett visst sätt som inte uppvisas i resultaten, kan man se det som utvecklingsbehov. Eller så kan man förlikas med tanken att man fungerar på ett visst sätt. Alla är ju olika. Samtidigt är det ett bra verktyg för kandidaten att utvecklas på såväl ett professionellt som privat plan.


Coaching

Just nu får jag coaching på praktikplatsen. En kollega går en kurs och övar på mig, så att säga. Coaching syftar till ett arbeta mot ett givet mål, utifrån ett nuläge. Man kanske känner att man står och stampar, vill skaffa ett nytt jobb, klättra i karriären, byta karriär eller helt enkelt skapa starkare relationer privat.


Med hjälp av coaching kan man nå sina mål och bli mer framgångsrik.
Bild:
sharingsuccess.tv/success-coaching/

För att hålla isär olika roller kan man använda exemplet med att lära sig cykla. Konsulten förklarar hur man cyklar. Mentorn cyklar själv och fungerar som kunskapsöverförare. Terapeuten undersöker orsaker till rädsla för att cykla och tittar delvis bakåt. Coachen å sin sida uppmuntrar individen att själv cykla. Coachen är lösningsorienterad och hjälper den andre att nå målet på egen hand. Förutom att det är otroligt nyttigt att själv bli coachad som ett sätt att nå sina mål, så kan alla bli mer coachande i sitt förhållningssätt gentemot andra.

Nina Jansdotter tipsar i Metro Jobb 1 december om hur man kan lära sig att coacha:
1. Lär dig konsten att lyssna. Lyssna färdigt istället för att börja värdera den andres problem. Var mer närvarande i samtal.
2. Undvik att ge lösningar. Coaching handlar om att den andre själv ska finna sina egna lösningar och inte om att coachen ska ”fixa” eller komma med alla svaren.
3. Ställ öppna frågor. Be den andre förtydliga sitt område med hjälp av öppna frågor som, hur, vem, vad? Undvik att fråga varför, då den frågan ofta gör att den andre kommer i försvarsställning.
4. Fokusera på nuet och framtiden. Titta hellre på det som är här och nu samt framåt än att fastna i det som varit.


Peppa dig själv med väl valda meningar

www.hf-progress.se/?page=1&art_id=6
Du i vinter? Peppa dig själv till stärkt självkänsla.
Bild: www.hf-progress.se/?page=1&art_id=6


Artikel från Dagensps.se: Vi tänker över 60 000 tankar varje dag. Ofta är det samma tankar som mal på om och om igen och ibland tenderar de negativa tankarna få ta större plats än vi önskar – speciellt i dessa tider med hög konkurrens om jobb och utrymme, hårda krav och mycket stress. Att affirmera betyder ”att positivt bekräfta”. Du kan helt enkelt tänka dig till en mer positiv inre dialog och på så vis jobba med att stärka din självkänsla.

Du kan tänka dina positiva budskap tyst för dig själv eller uttala dem högt framför spegeln. Ett annat sätt är att skriva ner dem och sätta upp dem på väggen hemma eller på din arbetsplats.  Affirmationer blir som mest kraftfulla när de uttalas i nutid. Det vill säga som om det du vill redan vore sant. Det blir en form av ”jagförstärkande” budskap istället för att låta den inre negativa dialogen som säger att du inte räcker till och duger, få fritt spelrum.

Här kommer några exempel, fyll gärna själv på listan.

•    Jag är värd ett jobb jag trivs med 
•    Mitt arbete är välbetalt 
•    Jag ser svårigheter som nyttiga utmaningar
•    Mina åsikter är alltid värdefulla
•    Jag lär av mina misstag
•    Jag är medveten om mina styrkor
•    Allt som händer mig är meningsfullt 
•    Jag är bra på att marknadsföra mig själv
•    Jag tar ansvar för mitt eget liv
•    Jag har lätt för att ta kontakt med nya människor (alt arbetsgivare).
•    Andra uppskattar mig mest när jag är mig själv
•    Jag är bra på att sätta gränser
•    Jag accepterar andra och andra accepterar mig
•    Jag är frisk och full av energi
•    Mitt liv är bra på alla sätt
•    Jag växer och utvecklas varje dag på mitt jobb

Uttala dina meningar regelbundet och ofta och kom ihåg att all förändring tar tid.

Artikel av Nina Jansdotter som publicerades på Dagensps.se 14 oktober i år.


Om

Förändring i organisationer kan bero på olika saker, till exempel omstrukturering, uppköp eller att man valt en ny strategi. I vissa fall ska kompetenser bytas ut, i andra fall ska medarbetare omplaceras och i ytterligare andra fall behöver man bli färre. Många ser förändring som något negativt, men kan det finnas något positivt med förändring?

En del människor som står inför ett vägskäl och ska finna en ny bana i livet, tenderar att tänka "det är ingen idé att jag försöker, det kommer aldrig hända". Katinka Kubenka, som gästföreläste igår, citerade Kjell Enhager och sa att istället för att tänka att det inte kommer fungera, tänk "Om det kommer hända, hur skulle det vara?". Tänker du så riktas fokus mot att du kan klara det och du ställer också in dig på detta. Det är samma princip som bakom The Human Element - med ökad självinsikt och förståelse för vad som blockerar dig så ökar din handlingskraft och du blir effektivare.

"Det ska kanske regna i helgen, men om det blir fint väder, hur skulle det vara..."
"Om jag får det här jobbet, hur skulle det vara..."
Har du något eget exempel? Fundera.


Kjell Enhager är coach till idrottsmän och inom näringslivet och föreläser inom ledarskap och motivation. Hans hemsida hittar du här.

Right Management tillhandahåller omställningstjänster och utför regelbundet utvärderingar av dessa. Katinka Kubenka uttalar sig bl a om dessa programs syfte och mål i Rights nyhetsbrev från november i fjol. Här går också att se vilka observationer som gjorts gällande coachingens effekt på deltagarna, deras syn på sig själva och deras nya möjligheter.

Ta eget ansvar

Idag hade vi besök av en gästföreläsare från Right Management, Katinka Kubenka. Right är ett helägt dotterbolag till Manpower Inc och jobbar bland annat med företag i förändring. Katinka har jobbat nio år inom företaget och ansvarar för försäljning och jobbar som coach (senior konsult) inom omställning. Katinka berättade att det finns ett förhållningssätt som genomsyrar allt som Right står för, nämligen att organisationer, arbetslag och enskilda individer genom coaching kan fås att prestera sitt allra bästa. Metodiken är hämtad från The Human Element vars poäng är att ju bättre du känner dig själv, ditt beteende och dina känslor, desto större möjligheter till goda arbetsprestationer.

Katinka sa många intressanta saker. Bland annat stack hon ut hakan och sa att hon tycker att människor överlag är för caring. Man vill gärna att alla har det bra och tar därmed ansvar för dem. Hon sa, sluta med det, för det är inte att göra dem en tjänst, tvärtom. Om de inte tar konsekvenserna av sitt handlande kommer de aldrig att lära sig ta eget ansvar. Man kan inte ändra världen så släpp på kontrollen. Coacha istället människor till att ta ansvar för sina handlingar. Har man rätt fokus kan man komma långt. Men för detta behövs kanske att man "gör sina egna misstag".

Lycka smittar av sigMånga glada grannar och vänner smittar av sig på dig, och din egen lycka påverkar din omgivning. Detta förutsatt att de bor i närheten.

Forskare har kunnat visa att det inte bara är skratt som smittar av sig utan lycka rent generellt. Drygt 4 700 personer har följts under tjugo års tid från 1983 till 2003 och fått frågor om bland annat lycka. Nicholas Christakis är professor i medicinsk sociologi vid Harvard Medical School i USA och den som har gjort studien. Resultaten publicerades på British Medical Journals webbplats den 5 december i fjol (DN 5/12 -08).

- Din lycka beror väldigt mycket på lyckan hos de personer du omger dig med, säger Nicholas Christakis. Studien visar att om en nära vän som bor på högst 1,6 km avstånd blir lycklig så har det den kraftigaste effekten, men om vännen bor längre bort avtar den. Likaså har en nära grannes lycka en klar effekt, medan en avlägsen släktings lycka inte har någon effekt alls på den egna lyckan.

- Vi tror att den känslomässiga överföringen beror på hur frekvent personer träffas. För att kunna fånga in din lycka måste jag vara tillsammans med dig, så vi ser avståndet som ett mått på frekvenser som människor interagerar med varandra, fortsätter Nicholas Christakis.

Lycka tycks alltså inte vara ett individuellt fenomen utan ett kollektivt. Varje gång någon i din närhet blir lycklig så blir du sannolikt också glad och känner tilltro (såvida du inte är avundsjuk på personen förstås). Jag hörde en gång begreppet "lycka är inget tillstånd, det är ett val", och det stämmer ju verkligen tycker jag.

Bli mer optimistisk

Att vara optimistisk gynnar dig när du söker jobb, när du nätverkar, när du vill utveckla dig själv och när du stöter på motgångar. Det handlar om att måla med ljusa färger snarare än mörka.
Nicolas Jacquemot, 35, är författare till boken "Vad optimister vet - och vad du kan lära dig". Han tycker att vi ska bli mer optimistiska i karriären (Metro 12/3 2009) och på frågan vad det är optimisterna vet som vi andra kan lära oss svarar han:
- Att positiva saker kommer att ske. Pessimister ser motgångar som det naturliga tillståndet och betraktar framgångar som undantag. Optimister gör tvärtom: bakslagen ses som tillfälliga utmaningar, och så fort det går deras väg tänker de "yes, det är så här det ska vara".
I och med att optimisten förväntar sig framgång, anstränger hon sig mer - och banar på så sätt väg för framgången.
En självuppfyllande profetia.
- Optimister ser sig inte själva som offer på samma sätt som pessimisterna, utan är mer flexibla, uthålliga och lösningsorienterade.
Vad får jag ut av att vara mer optimistisk?
- Om du förväntar dig att det kommer att gå bra ger du inte upp lika lätt, och du aktiverar dig mer för att det ska bli verklighet. Du undviker heller inte motgångarna.

Glad kille. Bild: depraverad.nu/?p=98      Nicolas Jacquemot, livsstilsforskare


Bli effektivare - 7 tips

Det nya året är i full gång. Projekten och arbetsuppgifterna hopar sig framför oss. Det kan vara lätt att fastna i upplevelsen av allt det vi har att göra. Nedan är sju tips av professionella coachen Emma Pihl på hur du får saker gjorda och blir effektivare i din vardag.

1. Planering. Se till att ha att göra-listor. Där kan du lätt få tillfredsställelse genom att bocka av uppgifter. Plocka sönder varje punkt på din att göra-lista så att uppgifterna bli små och enkla och tar lite tid.


2. Skapa förväntningar. Skapa förväntningar hos dig själv och hos andra. Berätta för dig själv vad du förväntar dig av dig själv idag. Berätta också för andra vad de kan förvänta sig av dig. Exempelvis: du kan förvänta dig att jag är i tid, du kan förvänta dig att jag levererar en rapport på fyra sidor eller du kan förvänta dig att jag har gjort åtta försök till nästa tillfälle. Se till att endast skapa förväntningar som du kan kontrollera.


3. Deadlines. Sätt dina egna deadlines. Vet du att du jobbar bäst under tidspress och nära deadlines? Sätt dina egna deadlines genom att ha annat inbokat så att du måste bli klar till en viss tid.


4. ‘Hellre att än hur'. Mitt favoritmotto säger: sätt igång, kasta dig ut, börja göra snarare än att kontrollera att det blir perfekt och kontrollera detaljer innan du börjar.

5. Självbild. Genom att se dig själv som en effektiv människa gör att du väljer och agerar utifrån den själbilden. Hur gör och agerar en effektiv person? Studera effektiva personer, härma, fråga och få kreativitetstips och testa hur de fungerar på ditt liv.

6. Tempo. Skapa förutsättningar för ditt favorittempo. Gillar du att det händer massor och att det är fullt ös så var och verka i en sådan miljö. Lyssna på musik som föder det tempot i dig och så vidare. Gillar du lugn och avslappning, sök dig till ett sådant sammanhang.

7. Inspirationskällor. Blanda upp ditt görande med miniinspirationspauser. Uppgifter som ger energi, telefonsamtal, människor, ljudfiler, youtube-klipp, allt som kan ge dig och göra dig full av bubblande energi.

Ta ett steg i taget, du fixar det lätt!


Din nyckel till livskarriär

Nina Jansdotter är personlig coach och författare, och skriver bland annat i Metro Jobb och Karriär. Följande är ett utdrag därifrån.

"Din nyckel till livskarriär

1. Ta ansvar
Sätt dig i förarsätet och inse att du själv är nyckeln till din egen framgång och ditt eget välmående. Ju mer du tar ansvar och ju mindre du känner dig som ett "offer för omständigheterna", desto bättre.  

2. Självkännedom A och O
Lär känna din unika personlighet. Bejaka dina styrkor. Var väl medveten om dina svaga punkter och lär dig hur du kan balansera dem med det du gillar och är bra på.

3. Välj rätt jobb och chef
Sök dig till sammanhang och chefer där du, dina värderingar och din personlighet passar bäst så att du kan fortsätta trivas och göra ett bra jobb. Skapa ditt eget "Jag AB" och slipa dina kunskaper i att sälja dig själv.

4. Hitta balansen mellan att göra och vara 
Vad behöver du fylla på med på din fritid för att kunna vara på topp på jobbet? Boka in tid för dig själv i din egen almanacka. Lär dig prioritera och säga nej ibland.

5. Använd tankens kraft
Visualisera dina målbilder. Tro på att du kan skapa din egen livskarriär - för det kan du!"

Vad väntar du på - sätt igång! You can do it.


Inre censor

Jag nämnde begreppet inre censor i föregående inlägg. En definition på detta begrepp är röst som hörs i bakhuvudet när man ska göra något som man inte gjort tidigare. Rösten viskar: "Om du bara inte hade varit så gammal/ung/oerfaren, har så lite tid/mycket tid/mycket att ta hänsyn till, varit så fattig/rik osv så skulle du ha gjort det." En gång i tiden kanske denna röst hjälpte dig. Men oftast hindrar den dig från att handla. Censorn mister mycket av sin kraft när man identifierar rösten, märker känslan som den skapar, leker med olika reaktionssätt och perspektiv, och sedan gör ett medvetet val. Detta sätt att angripa ett tankefel är ett av flera redskap man kan använda sig av i coachingsammanhang.

Vi har ju börjat prova på att coacha varann och jag har märkt att genom att hjälpa någon annan, blir man på samma gång själv hjälpt. Du ser framför dig hur någon annan kan gå vidare till nästa steg, och ser samtidigt på din egen situation med klarare ögon.


Coaching hjälper att hitta rätt mot målet!

I KY-utbildningen som jag läser kommer det ingå tretton veckors praktik. Tanken med praktiken är att ge oss en möjlighet att tillämpa det vi lär oss i övriga kurser samt att följa det dagliga HR-arbetet i en organisation. Detta för att få verktyg med oss, operativt och strategiskt, inför steget ut i arbetslivet. Innan praktiken har vi några lektionspass som ägnas åt förberedelser; vi får fundera över våra egna jobbmål (Var vill jag börja jobba sen?), kartlägga våra kontaktnät och uppdatera våra cv:n. I processen att hitta en praktikplats kommer vi att ringa och maila och så småningom göra personliga besök hos de som fångat vårt intresse. Skolan samordnar och stöttar i processen genom olika verktyg (samtalsmallar, cv-mallar och så vidare) - samt genom coaching i mindre grupper.

Det sistnämnda betyder att vi helt enkelt får testa att vara coacher och bli coachade av varandra. Coaching innebär att ge människor stöd och riktning att nå nåt konkret kopplat till en jobbsituation. Att vi får testa coaching har två syften. Dels att var och en får stöd i processen att hitta en bra praktikplats, dels att alla får möjlighet att träna sig i rollen som coach. Då jag anser att ett konsultativt förhållningssätt är avgörande i en framtida HR-roll är detta bra träning! I kursplanen står också följande: "Utbildningen syftar till att främja ett konsultativt förhållningssätt genom fokus på kunskaper om service och kundnytta, coaching och samtalsteknik (...)".


Coach är det engelska ordet för galavagn eller turistbuss. En metafor för någon eller något som fraktar människor till en önskad plats. Bilden är från Teneriffasemestern 2006, på en utflykt till kanarieön La Gomera.

Coaching handlar om att ställa frågor - därför att den som blir coachad ska själv komma fram till hur denne ska nå målet, se vägar förbi hinder. Exempel på frågor att ställa är

- Vad vill du prata om idag? (viktigt med fokus i inledningen för att få en struktur på samtalet)
eller Vad ska vi fokusera på under dessa första 10 minuter? (bryt ner till mindre steg)
- Vad är ditt mål? (Om man föreställer sig det man vill ha, så syns det tydligare - man "hittar" det lättare)
- Ser du hinder på vägen?
- Vad är nästa steg?
- När blir nästa steg?
- Vad behöver du för att lyckas med det?
- När skall du göra det?

Vid ett uppföljande coachmöte

- Vad har gjorts sen sist?
- Vad utifrån det här skulle kunna vara en lämplig fortsättning?

Genom dessa öppna frågor hjälper coachen personen att se möjligheter och undanröja hinder. Man vill hjälpa personen att se nya saker. Var återhållsam med egna synpunkter om inte den coachade uttryckligen säger "Jag vill verkligen veta vad du tycker". Till exempel om personen frågar "Ska jag ha en bild med i cv:t?", kan man svara "Vad finns det för fördelar (resp nackdelar) med att ha en bild?". Annars, fråga om han/hon vill ha feedback. Coachen får egentligen inte ge råd, därför bör man be om tillåtelse. "Vill du höra mina tankar?", "Vill du höra mina idéer hur du kan göra?". Var sedan lite ödmjuk, "Jag har en kompis som gör så här, det kanske skulle funka för dig också" eller "Jag brukar göra så här, det funkar för mig...". Ett vanligt tankefel: man vill gärna dela med sig av egna erfarenheter, men man tror att ens egna erfarenheter är någon allmängiltig sanning.

Anger personen ett hinder är det viktigt att ta upp och gräva i det. "Hur tänker du nu?", "Vilka är alla?", "Vilka jobb sökte du?" och så vidare. Ta upp inre censorn (röst i ens inre som tvivlar på den egna förmågan i en viss situation) eller om det finns bevis, ta upp hur personen kan fokusera om och tänka nytt. Coaching syftar till att få människor att utvecklas och ett tips som coach är att tänka kund: den som coachas bör få ut bästa möjliga av detta.


Turistbussen tog oss till en underbar plats - den tropiska regnskogen på La Gomera. Finns det lika paradisiska praktikplatser?

Undvik hindren

Är du också i startgroparna att börja ditt nya liv? Själv har jag några saker som jag vill uppnå under året. Som jag skrev i föregående inlägg kan det uppstå hinder på vägen. Dessa tänkte jag gå in på lite närmare och diskutera här, och jag använder träning som exempel.

Se till att proritera och se det som en investering väl värd pengarna. De vanligaste ursäkterna till att man inte fullföljer planerna är att inte ha tid eller råd. Tid får man sällan utan det är något man måste ta sig. Vill du träna är en bättre målsättning att du ska träna x antal gånger i veckan, istället för träna när man "får tid över". All träning kräver ett visst mått av prioritering. Ett gymkort är inte gratis men att bry sig om sin kropp och hälsa är en av de bästa investeringarna du kan göra i ditt liv.

Gå inte ut för hårt. Många säger att de ska träna sex dagar i veckan och så ger de upp när de inte klarar av det. Då ska man komma ihåg att lite träning är bättre än ingen alls. Det handlar om att skapa en god vana. Gällande träning visar erfarenheten att två gånger i veckan är vad som krävs för att skapa en regelbunden träningsvana.

Sätt upp ett mål som du själv önskar nå. Många vill lyckas med något för att samhället eller någon annan förväntar sig det av en. Det är irrelevant vad någon annan tror eller tycker. Vad vill du?

Berätta om målen för rätt personer. Var försiktig med att berätta om dina mål för sådana som skulle bli avundsjuka om du lyckas. Det är bättre att prata med sådana som ger dig energi istället för att ta den.

Ha tålamod. En del tänker inte på de förberedelser som krävs utan tror att man kan lyckas från den ena dagen till den andra. Att ändra sina vanor kräver förberedelser och tålamod. Här hjälper det till att man har skrivit ner sina mål; det ger mer eftertanke än att stå fem i tolv och lägga ett nyårslöfte.

Ge inte upp när det börjar bli motigt. För att riktigt förankra en ny vana krävs 3-6 månader. Då blir det en del av din nya identitet. Det kan kännas motigt i perioder i början, kämpa då vidare och tänk på att vanan bara inte har satt sig ännu och snart kommer det bli en naturlig del av ditt liv.

För att citera en kompis: - Ba' gör't!


Nytt år, nya möjligheter

2009. Nytt år, nya möjligheter! Nu är ett ypperligt tillfälle att göra bokslut för det gamla och uppstart för det nya. Precis som företag har en affärsidé och en verksamhetsplan kan också du klura ut vad du vill uppnå det kommande året och formulera det i en egen handlingsplan.

Om du har ett mål så börjar du planera och har något att sträva efter. Utan mål står du bara stilla och trampar på samma ställe. Målbilder driver oss framåt, så fundera över Vad vill jag? Vill du fixa drömjobbet? Vill du börja med yoga? Vill du leva ett mer hälsosamt liv eller börja med ett roligt fritidsintresse? - mål hjälper dig med att staka ut vägen till vad du vill ha gjort.

Räkna med motgångar, ingen lär undgå dessa. För att nå dit du vill finns målen där och kommer hjälpa dig att fokusera på rätt saker, att se möjligheterna. Målen hjälper dig att också hålla motivation uppe. Orka hela vägen, och du kommer att nå dit du vill.

Tidigare inlägg
RSS 2.0